Bérlői Közösség

A Bérlői Közösség

és az emberek a közösség mögött…

Ez a történet úgy kezdődött, hogy a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 2021. nyarán megpályázta és elnyerte az EU-s városrehabilitaciós program LP5 „Lakóház és családmentorálás, közösségi programok” programelemét.
 
A program 2021. második fél évében zajlott a Magdolna és Orczy negyedben. Egyetemi hallgatók bevonásával 220 interjút készítettünk a bérlők körében, csoportos foglalkozásokat tartottunk és közösségi programokat szerveztünk.
 
A csoport tagjai a január 15-e (az EU-s projekt zárása) után is együtt maradtak.
 
Heti egyszer, vasárnaponként 4 órakor találkozunk a Mandák házban, a Karácsony Sándor utca 31-ben. Ezt a helyszínt az egyházközség térítésmentesen biztosítja számunkra.
 
A csoport munkája továbbra is a nyilvánosság előtt zajlik, a csoportmunkában részt vesznek bérlők és szövetségeseik. Alkalmaink nyitottak az új érdeklődők felé.
A csoport jelenleg a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközségen keresztül kap támogatást egy magyar magán alapítványtól és a Faith In Action kaliforniai jezsuiták által alapított szervezettől.
 
A Faith In Action a világ számos pontján támogatja vallási szervezetek társadalmi felelősségvállalását. A közösségi szervezés erejében hisznek, az alulról jövő szerveződéseket segítik.
 
Nagy tapasztalatukkal segítenek itt Magyarországon bennünket, hogy a VIII. kerületi bérlakásokban élők érdekeinek közös képviseletét felépítsük.
Ehhez első sorban arra van szükség, hogy ti, bérlők közösségekké váljatok, kiálljatok magatokért, közösen.
 
Első lépésként házanként kell “asztalközösségeket” szervezni, hogy kialakuljanak a továbblépés alapjai.
 
A csoport ereje akkor növekedhet érdemben, ha a 130 bérház közül egyre több él a közösségszervezés eszközeivel és így egyre több háznak az érdekei érvényesülnek a folymatokban.
 
Szeretnénk, ha a bérházak lakói szervezetten ki tudnának állni magukért, mert tudjuk, hogy így erősödik lépésről lépésre a bérlői közösségi érdekképviselet.
A csoporttagokkal és bérlőkkel készített 220 személyes, lejegyzett beszélgetés alapján van rálátásunk a problémákra és szeretnénk a megoldások felé mozdítani a folyamatokat.
 
Jelenleg részt veszünk az önkormányzat által szervezett munkacsoport munkájában a Vagyonkezelő házkezelésének bérlőközpontú átalakításának előmozdítása érdekében.
 
A Bérlői Csoport anyagilag teljesen független az önkormányzattól.

Küldetésünk:

Küldetésünknek tekintjük, hogy egy olyan társadalmi nyomásgyakorló csoportként működjünk, amelyik közvetlen kapcsolatban van a bérlőkkel, a tulajdonossal (önkormányzat) és az üzemeltetéssel (JGK) is. 
 
Célunk, hogy a bérlőket úgy támogassuk, hogy közöttük az összefogás erősödjön, és a sokféle megoldásra váró ügyüket összefogni és képviselni tudják.
 
Célunk továbbá, hogy a tulajdonos és az üzemeltetés felé megmutassuk a lakásgazdálkodás emberi arcát, és hogy közelebb hozzuk a leírt vagy kimondott mondatok életszerü(tlen)ségét.