Bérlői Közösség

A Bérlői Közösség 12 pontja

Azonnali válaszokat és lépéseket várunk az alábbi problémák megoldásában, a közös gondolkodásban szívesen részt veszünk:

1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t érintő átvilágítás legyen nyilvános.

2. Minden háznak legyen “gazdája”, előadója a JGK-nál, aki a vagyonkezelő szervezetén belül felel az információ megosztásáért (ahogy a társasházak kezelését közös képviselő látja el).

3. A tulajdonos képviselője a bérlőkkel kizárólag írásban, utólag is bemutatható módon kommunikáljon, adjon információt. A dokumentációval a bérlő is rendelkezzen minden esetben.

4. Minden háznak legyen nyilvános karbantartási terve, a karbantartás (tehát az egyszeri drágább befektetés a ház állagmegóvásának és így összességében gazdaságosabb házkarbantatás érdekében) élvezzen előnyt a gyorsszolgálati megoldásokkal szemben.

5. Az önkormányzat építsen ki panaszkezelési intézményt, mely kivizsgálja a bérlők ügyviteli elakadásait a JGK-val kapcsolatban. Az eredmény legyen nyilvános, a tapasztalatokat építsék be az ügyviteli rendszer fejlesztésébe.

6. A karbantartások, javítások, felújítási munkálatok tervezésekor, garanciális javításkor a bérlőt vonják be, vele egyeztessenek, és a munkák elvégzését ő is igazolja.

7. A tulajdonosi gondatlanságból életveszélyessé vált házak lakóinak lakhatásáról a jelenlegi lakásméret és állapotnak megfelelően gondoskodjanak.

8. A házak akkor fenntarthatóak, ha kevesebb az üres lakás. Néhány krízislakáson kívül, ne legyen közös tulajdonú üres lakás!

9. Segítse a tulajdonos a bérlakás-mobilitást, a változó élethelyzetekhez igazodhassanak a lakhatási lehetőségek. Ennek érdekében indítson új programot!

10. Vegye figyelembe, hogy lakásgazdálkodását a helyi viszonyoknak megfelelően kell működtetnie, a lehető leghatékonyabban és átlátható módon. Készítsen tervet az ennek érdekében teendő lépésekkel, reagálva az átvilágítás megállapítására, esetleges javaslataira!

11. A házak mint lakóközösségek, és a lakások mint a családok lakóhelyei egyformán fontosak. A tervezett, átlátható kommunikáció mindkét szinten fontos feladata a tulajdonosnak, készítsen tervet ennek fejlesztésére! (Pl. információk a lépcsőházban, házfórumok, közös programok segítése, stb.

12. A közös költség kiszámítása, módosítása legyen nyilvános, átlátható, és a bérlő élhessen észrevétellel, amit érdemben vizsgáljanak ki.